marga yaga gör smycken av ädla stenar från jordens inre, med inslag av alla möjliga andra material. de flesta smycken görs i endast ett exemplar, några tillverkas i små serier på mellan sex och tio stycken. varje kreation är en meditation och bär sin egen speciella kraft. inköpsställen:  på förfrågan genom e-mail till korpmor. modell: nandi nobell, make up: nandi nobell, foto: margareta nobell. sidan är byggd för wide screen. fler smyckesbilder

marga yaga makes jewellery mixing materials, but precious stones are always the basis of the magical formula. each creation is a meditation carrying it's own power. most pieces are unique, one of a piece, some may be made in small series of six to ten pieces. places of purchase: korpmor in stenkyrka, friends in visby, jordnära in visby and on request by e-mail to korpmor. model: nandi nobell, make up: nandi nobell, photo: margareta nobell. these pages of site is best seen in wide screen. more pictures of jewellery