Korpmor 2009

margareta nobell


 

 

i bergets mun/in the mouth of the mountain

 

 

Korpmor is hibernating and rebuilding when able

Hela sidan är under ombyggnad och Korpmor går tillfälligt i ide.

future plans/framtida planer:

Walkabout - mytologiskt inspirerade vandringar, lättare expeditioner, skidturer

Mytologi - föredrag och workshops

Hantverk - jewellry/smycken

Mina skriverier om:

shamanism

häxor

Dessa skriverier har sin upprinning i studier i religionshistoria och socialantropologi där ovanstående ämnen var mina specialiteter, men orden är också hämtade ur mina erfarenheter, både från fältarbeten och privat. Minns att religionsfrihet råder...