Mytologi

Myterna är människans berättelser om det heliga kosmos hon själv är en del av. I skapelsemyterna förklaras världen och dess ordning. Många andra myter är djuppsykologiska berättelser om vad som kan hända en varelse, spirituellt, under jordevandringen och råd om hur vi kan komma ur det hela rikare och visare.

De myter jag framför allt jobbar med kommer ur den nordiska mytologin, men det slinker med myter från de mångfacetterade amerikanska indianska kulturerna, liksom från grekisk, keltisk, österländsk och indisk myt. Gudinnan står mig nära och jag berättar gärna om henns många ansikten. Gudinnors visdom, spridda genom myterna, vägleder allt fler kvinnor och män som idag har vågat se igenom den religion och samhällsstruktur som fått oss att glömma både Jordens och vår egen helighet. När vi finner vägen tillbaks till den blir vi själva helare. Så har myterna alltid hjälpt människan.

Våra västerländska folksagor ser jag som barn till myterna, fulla av visdom och råd. Liksom myterna blickar de över en värld där Allt har Liv. Det livet vill jag värna. Den gudomliga gnista som gör allt skimrande magiskt håller också mig vid liv.

Myter och sagor berättas allra bäst framför öppen eld, med nattmörkrets ljud runtikring. Jag berättar med trumma och sång som inslag.

Har jag tid och möjlighet så reser jag gärna till andra platser, andra gårdar och jag samarbetar gärna med andra företag. maila till korpmor@yahoo.se 

 

 

 

offertall, Ihre strand

 

 

hem

 

margareta nobell